Ivan Mazuze Quartet/Quintet

Ivan Mazuze

English

Ivan Mazuze Quartet/Quintet

The quartet presents progressive African jazz at its very best. Saxophonist and composer Ivan Mazuze leads the quartet in a playful interaction. There are melodies with a background of southern Africa sound traditions mixed with contemporary West African drumming traditions. Deeply planted in jazz harmony with electric bass and improvisation on guitar and acoustic piano - improvising saxophonist with sturdy legs in a landscape between jazz and African music. The Quartet/Quintet presents a picture of contemporary African jazz with a focus on improvisation.

The musicians in Ivan Mazuze quartet/quintet have previously played with internationally acclaimed artists such as Manu Katche, Carmen Souza, Manou Gallo, Hermeto Pascoal, Tom Knific, Omar Sosa and Bugge Wesseltoft. This international perspective is mixed with a passionate desire to convey progressive improvised African jazz.
 
All music is composed by Ivan Mazuze based on his ongoing study of jazz and traditional African music in a modern setting and especially the multi-cultural interaction in this quartet/quintet. The quartet/quintet will present a new material that is recorded at the end of 2014 and be released in fall 2015.

Norwegian

Ivan Mazuze Kvintett/Kvartett

Kvintetten presenterer progressiv afrikansk jazz på sitt aller beste. Saksofonist og komponist Ivan Mazuze leder kvintetten i et lekent  samspill. Det er melodier med bakgrunn fra det sørlige Afrika blandet med vestafrikanske kontemporær trommetradisjoner. Dypt plantet i jazzhamoni med elektrisk bass og improvisasjon på gitar og akustisk piano – improviserer saksofonisten med stødige ben i et landskap mellom jazz og afrikansk musikk. Kvintetten ønsker å vise frem et bilde av kontemporær afrikansk jazz med fokus på improvisasjon.

Musikerne i Ivan Mazuze kvintett har tidligere spilt med internasjonalt anerkjente artister som Manu Katche, Carmen Souza, Manou Gallo, Hermeto Pascoal, Omar Sosa og Bugge Wesseltoft. Dette internasjonale perspektivet blandes med et lidenskapelig ønske om å formidle progressiv improvisert afrikansk jazz.

 All musikk er komponert av Ivan Mazuze med utgangspunkt i hans stadig pågående studie av tradisjonell afrikansk musikk, av jazz i en moderne setting og ikke minst det multikulturelle samspillet i denne kvintetten. Kvintetten skal presentere et nytt materiale som spilles in i slutten av 2014 og gis ut høsten 2015.