Creating filtered version of banner image.

NORWEGIAN RADIO BROADCAST

Nå og da blir vi minnet om at jazztradisjonen har sine egentlige røtter i afrikanske rytmer. I dag møter du Ivan Mazuze fra Mosambik, som har slått seg opp som jazz-saksofonist, også i Norge.

Av. NRK - Camilla Nuir